Godartad tumör i livmodern Gynekologisk cancer och tumörer


godartad tumör i livmodern

Source: https://stegforhalsa.se/wp-content/uploads/2017/07/Varningstecken-p%C3%A5-myom.jpg


Gynekologisk cancer och tumörer Myom är en godartad tumörknutor av muskelceller och bindvävsom kan uppstå i livmoderns muskelvävnad. Myom kan uppkomma som en enda tumör eller som ett kluster av tumörer, i varierande storlek. Det är tumör vanligt bland kvinnor i godartad ålder. Myom är ett slags leiomyommen kallas ofta muskelknutor eller fibrom. Det är framför allt kvinnor i fertil ålder som har myom. Det förekommer inte hos flickor innan puberteten och andelen sjunker efter menopausen då myomens tillväxt livmodern avstanna eller myomen krympa. Bland kvinnor i fertil ålder är det däremot tämligen vanligt; uppåt var femte kvinna i fertil ålder får någon gång myom. tryck i halsen stress Myom kan uppstå i livmoderns muskelvägg och är en så kallad. gumni.sewomenpriz.com › sjukdomar › myom.


1 2 3 4 5 6